• Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku.

    • ks. Jan Twardowski

Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary.
Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach.
Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne.
A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.

fragment Listu Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013

Dzień powszedni:
7:00, 18:00
Niedziela i święta:
8:00, 10:30, 15:00
Dzień powszedni (lipiec,sierpień):
poniedziałek, środa, piątek - 7:00
wtorek, czwartek, sobota - 18:00Słowo na niedzielę

  • XXV Niedziela zwykła – rok A 21.09.2014 Wielu z nas spotkało się z niesprawiedliwością względem siebie. A to nas znowu oszukano, wykorzystano, okradziono, niesłusznie oskarżono. Wtedy czuliśmy ból! Płakaliśmy! Wszystkiego mieliśmy dość! Upominaliśmy się o swoje! W dzisiejszym fragmencie Ewangel...Więcej