• Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.
   Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacja św. Siostry Faustyny, 30 VI 2000

  • Otwórzmy się na Boże miłosierdzie, zaufajmy Jego cierpliwości, aby wrócić do Jego domu, aby zamieszkać w ranach Jego miłości, dając się Jemu miłować, spotkać Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy Jego czułość, odczujemy jego objęcie, a my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości"
   papież Franciszek.

  • Miłosierdzie Boże nie ma granic: spowiedź to nie sąd potępienia On pragnie obdarzyć nas swoim miłosierdziem (:) to jest droga do pokoju na świecie
   papież Franciszek

  • Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!
   św. Jan Paweł II

Dzień powszedni:
7:00, 17:00

Niedziela i święta:
8:00, 10:30, 15:00

Słowo na niedzielę