• Duc in altum - Wypłyń na głębię

  • Idźcie obudzić cały świat

  • Papież Franciszek

  • Rok życia konsekrowanego

  • Pomyślmy, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach.
   Papież Franciszek

  • Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku.

  • ks. Jan Twardowski

Życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

Papież Franciszek

Dzień powszedni:
7:00, 16:00
Niedziela i święta:
8:00, 10:30, 15:00

Słowo na niedzielę

 • IV  niedziela  zwykła  - rok B 1.02.2015 Wielu było proroków. I zawsze aktualny był problem, jak się przekonać, czy ten właśnie człowiek przemawia w imieniu Boga, czy propaguje swoje, ludzkie pomysły. A jednocześnie od wieków żywe jest przekonanie, że jednak Bóg przemawia do ludzi przez ludzi. Ist... [read more]