• Idźcie obudzić cały świat

  • Papież Franciszek

  • Rok życia konsekrowanego

  • Pomyślmy, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach.
   Papież Franciszek

  • Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku.

  • ks. Jan Twardowski

  • Duc in altum - Wypłyń na głębię

Życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

Papież Franciszek

Dzień powszedni:
7:00, 18:00
Niedziela i święta:
8:00, 10:30, 15:00

Słowo na niedzielę

 • 22 niedziela 30.08.2015 Czytany dziś tekst Ewangelii wydaje się trudny, jako że chodzi w nim o dawne żydowskie tradycje, nam na co dzień zupełnie obce: obmycia rąk, kubków, naczyń. Nie rozumiemy tego, bo nasz obyczaj jest całkiem inny. W każdej ludzkiej społeczności istnieją różne reguły zachowania... [czytaj dalej]