Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym i Jego siedmiorakimi darami, aby człowiek potrafił wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. W okresie dorastania młody chrześcijanin przyjmuje sakrament bierzmowania, aby wzmocnić swe duchowe siły.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przygotowują się uczniowie z klasy VIII oraz III gimnazjum. Przygotowanie obejmuje: uczestnictwo w spotkaniach, 4 Mszach św. tzw. „mistagogicznych”, uczestnictwie w nabożeństwach różańcowych, drogach krzyżowych, roratach oraz co miesięcznej spowiedzi św. Kandydaci do bierzmowania kończą przygotowanie egzaminem.

28 sierpnia o 17.00 Ks. Bp Jan Zając udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.