Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym i Jego siedmiorakimi darami, aby człowiek potrafił wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. W okresie dorastania młody chrześcijanin przyjmuje sakrament bierzmowania, aby wzmocnić swe duchowe siły.

W naszej parafii nie będzie przygotowania do bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018, gdyż najbliższy termin bierzmowania jest przewidziany na rok 2019.