Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym i Jego siedmiorakimi darami, aby człowiek potrafił wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. W okresie dorastania młody chrześcijanin przyjmuje sakrament bierzmowania, aby wzmocnić swe duchowe siły.

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2016/2017 jest prowadzone w dwóch grupach: I grupa to klasa I gimnazjum, II grupa to klasa II i III gimnazjum. Uczniowie spotykają się na katechezach przygotowujących według wytycznych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, a które prowadzi O. Andrzej Mikołajczyk –  proboszcz. Klasa II i III zakończy przygotowanie egzaminem.

Bierzmowanie w naszej parafii będzie 5 maja 2017 o godz. 18.00. Sakramentu bierzmowania udzieli nasz rodak Ks. Bp. Jan Szkodoń