Z Jezusem nad Jordan

W dzisiejszą niedzielę chrztu pańskiego poszliśmy z Jezusem nad Jordan. Stanęliśmy tam jako grzesznicy wśród grzeszników, a zarazem jako wyznawcy i uczniowie Bezgrzesznego. Co dalej? Jutro, gdy [...]

Przeczytaj

Dary

Dary jakie mędrcy złożyli Jezusowi, złoto, kadzidło i mirra mają znaczenie symboliczne. Złoto symbolizuje nasze odniesienie do rzeczy materialnych. One same w sobie są dobre, ale winniśmy mieć do [...]

Przeczytaj

Przekaż dar

Dzisiejszy świat, ten nasz europejski świat, zdołamy uratować przed zalaniem ludźmi innych narodów, kultur i religii tylko wtedy, gdy rodzina stanie się znowu rodziną, a życie będzie w niej [...]

Przeczytaj

Spotkanie z Miłością

Czy my naprawdę jesteśmy już gotowi na spotkanie z Miłością? Czy moje serce przepełnia radość i szczęście jak serce Elżbiety, która spotkała Maryję?  Czy w tym czasie adwentu przygotowałem się [...]

Przeczytaj

Ktoś

Na co człowiek czeka? Na kogo? Czekać jutra? Tak, ale czy chodzi tylko o kolejny dzień życia? Czy nie raczej o to, co jutro przyniesie? Inaczej: kogo jutro spotkam? Co przyniosą jutrzejsze [...]

Przeczytaj

Owoc godny nawrócenia

Dzisiaj zadajemy sobie pytania: co mnie interesuje najbardziej, co mnie ciekawi? O co zabiegam w życiu? Kto lub co jest moim bogiem? Komu wierzę – gadającym głowom na srebrnym ekranie, [...]

Przeczytaj

Czujność

Człowiek niechętnie myśli o przemijaniu. Dlatego dobrze, że znów czytamy Jezusowe ostrzeżenie. On jest realistą, który więcej wie niż my: Będą znaki…, na ziemi trwoga bezradnych [...]

Przeczytaj

Prawda

W toku ziemskiej historii ludzkości wiele było królestw.  Prowadzone podboje i wojny, zmieniające się granice, zbrojne starcia pochłaniające tyle niewinnej ludzkiej krwi zmieniały je w popiół i [...]

Przeczytaj

Cieszyć się wolnością

Grzech jest nadużyciem wolności. Wolność zaś jest największym darem Boga dla człowieka. Wolność to duchowa zdolność i siła zaakceptowania dobra, zgody na nie. Tylko dlatego możemy kochać i być [...]

Przeczytaj

Filozofia życia

Życie jest na pewno najwyższą wartością i każde życie domaga się szacunku i troski opartej na solidarności i ostatecznie na ufności Bogu. Nasz skomercjalizowany świat nastawiony na spektakularny [...]

Przeczytaj