Nie ustawać

Jezus naucza uczniów, „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać”. Przypomina też o żarliwości i natarczywości tej modlitwy. Dlatego trzeba nam współczesnym  zapamiętać: [...]

Przeczytaj

Wiara uzdrawia

Dzisiejszy fragment z Ewangelii przybliża nam historię uzdrowienia dziesięciu trędowatych. To nie było spektakularne uzdrowienie. Większość z nich być może nie spostrzegła się, że została [...]

Przeczytaj

Świadkowie

Jeden z papieży powiedział: Kościół nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków, a jeżeli nawet potrzebuje nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. Naprawdę nie potrzebne nam są rozprawy [...]

Przeczytaj

Czas obdarowywania

Dzisiejsze czytania biblijne ukazują ludzi takiego pokroju: żyjesz, ciesz się chwilą, nie przejmuj się tym co jutro, wyduś z życia ile się da. Nasze czasy nie wymyśliły tu nic nowego. Może tylko [...]

Przeczytaj

Zło nas omotało

O czym to Jezus mówił w odczytanej dziś ewangelii? Obniżanie sumy długów było ze strony zarządcy korupcją – w ten sposób świadomie zabiegał o życzliwość klientów swego pana, gdy grunt zaczął mu [...]

Przeczytaj

Daj mi

W  dzisiejszej Ewangelii jest przypowieść  o dwóch synach, którzy ciężko pracują. Ale młodszy, rozpieszczony,  mówi: a dlaczego ja mam pracować? dlaczego ja mam mieć ręce brudne od ziemi? On chce [...]

Przeczytaj

Wyrzec się wszystkiego

Tak trudno nam pojąć i zgodzić się na wielką cenę, jakiej domaga się Jezus, by być Jego uczniem: Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wśród tego [...]

Przeczytaj

Ważna zasada

W dzisiejszej ewangelii odnajdujemy  pewną ważną dla wszystkich wskazówkę. Otóż Jezus powiada, że na urządzane przez nas przyjęcia mamy zapraszać ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. [...]

Przeczytaj

Drobiazgi życiowe

Dzisiejsza Ewangelia powiada nam o tym, że niebo nie należy do ludzi, którzy znają Jezusa Chrystusa, którzy nawet się z Nim spotykali, którzy dużo o Nim wiedzą. Ono należy do świadków. Ciasna [...]

Przeczytaj

Warunki pokoju

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Trudne i niepokojące są słowa Jezusa [...]

Przeczytaj