Miłosierdzie

Największym przejawem Bożego Miłosierdzia jest  to, co doświadczyliśmy w Wielki Piątek. Bóg bezinteresownie poświęcił swojego Syna. Pochylił się nad człowiekiem aż do śmierci krzyżowej i Odkupił go z tego wszystkiego, co niesie świat, odkupił go i wyzwolił z grzechu.

To tę radość odkryła jakże mocno św. Siostra Faustyna Kowalska. Święta na miarę naszych czasów. Święta, która jest nam dana, aby z nią wołać “Jezu ufam Tobie”. A środki, jakie nam podaje, na uratowanie świata poprzez praktykowanie Bożego Miłosierdzia to: obraz Jezusa Miłosiernego, Koronka do Bożego Miłosierdzia,  i celebracja święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Przychodzisz dzisiaj do świątyni, nie po to żebyś się przeraził złem świata. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby zwyciężyć, aby na nowo odkryć MOC w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby odważnie brać w rękę różaniec i wołać za cały świat “miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

2 niedziela wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia 11.04.2021

01_Chyżne