Alleluja!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dziś wychodzi z grobu. Kruszy mury niewiary, niepewności i przynosi pewność ży­cia. Nie muszę się martwić, co czeka mnie po śmierci – dziś wszystko staje się jasne, pełne światła płynącego z pustego grobu. Tylko dlaczego we mnie dzisiaj tak mało radości? Tylko dlacze­go rozmyślam nad swoim grzechem i zdradą Bożej Miłości? Tylko dlaczego nie umiem przyjąć prawdy, że Ty zmartwychwsta­łeś również w tym, co we mnie słabe? Dlatego pragnę patrzeć na Boży pusty grób oczami wiary ucznia, który ujrzał i uwierzył.

Jezu Ty naprawdę zmartwychwstałeś.  I muszę zobaczyć w gro­bie leżące płótna i chustę. Muszę ujrzeć i uwierzyć. Ucieszyć się tą nowiną, bo jeżeli Ty zmartwychwstałeś, to i ja zmartwych­wstanę.

Więc nade mną śmierć nie ma już władzy. Bo Życie zwyciężyło śmierć. Życie, które mam roz­poznawać w znaku pustego grobu – niemego świadka zmar­twychwstania.  Alleluja! Mój Pan żyje! I ja pragnę żyć tylko w Nim i dla Niego.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

Niedziela Zmartwychwstania 4.04.2021

01_Chyżne