Być w rodzinie

On. Ona. Ono. Trzy słowa. Zna je prawdopodobnie większość gramatyk, nawet tych języków o których mówimy, że są najprostsze i nie trzeba zbyt długo się ich uczyć. Trzy wyrazy łączące się w jedną [...]

Przeczytaj

Boże Narodzenie

Kiedy świat pogrążony był w ciszy, kiedy wszystko spało – ziemia, drzewa, ptaki, zwierzęta i ludzie – kiedy sen objął w swe ramiona umęczone ludzkie oczy – NARODZIŁ  SIĘ  BÓG – CZŁOWIEK. [...]

Przeczytaj

Prezent od serca

Święta. W sklepach gorączka świąteczna, bo trzeba jeszcze kupić skarpety dla wujka i perfumy dla siostry. A co z prezentem od serca? Zagubiliśmy gdzieś ducha tych świąt, bo telewizja serwuje nam [...]

Przeczytaj

Prorok adwentu

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. W ten sposób św. Jan Ewangelista wprowadza na scenę historii zbawienia ostatniego z Proroków Starego Testamentu – Proroka Jan [...]

Przeczytaj

Zyskać ziemię

Dzisiejsza Ewangelista opowiada, że wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Przychodzili do niego liczni ludzie i przyjmowali chrzest w Jordanie, wyznając [...]

Przeczytaj

Czekam

Są w życiu człowieka chwile, które krótko można ująć w jednym słowie: „czekanie”. A można czekać na coś lub na kogoś.  Jeśli zatem  czeka się na coś, to człowiek zazwyczaj nie umie się zająć [...]

Przeczytaj

Usłyszeć głos…

Oto przed nami, staje dzisiaj Król – Jezus Chrystus. Stoi przed trybunałem ludzkim, który go oskarża, nie pamiętając, że to On tylu chorych cudownie uzdrowił, nakarmił rzesze głodnych…. Chrystus [...]

Przeczytaj

Talenty

Dlaczego znowu czytamy opowieść Jezusa o zamożnym człowieku, który wyjeżdżając na długi czas, zostawia swoim ludziom majątek do zagospodarowania?  Bo „talent” to nie jakieś uzdolnienie, jak dziś [...]

Przeczytaj

Być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem – to żyć jak owe mądre, przewidujące panny z Jezusowej przypowieści. Szły na wesele – ale pamiętały o jakimś tam przyziemnym oleju do lampek. I właśnie ten przyziemny, [...]

Przeczytaj

Akceptacja

Bardzo ważna w życiu człowieka jest akceptacja otoczenia. Nieraz jakoś szczególnie niektórzy mają wzmocnioną potrzebę bycia zauważanym, a nawet podziwianym. Jest to w każdym człowieku w różnym [...]

Przeczytaj