Zyskać ziemię

Dzisiejsza Ewangelista opowiada, że wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Przychodzili do niego liczni ludzie i przyjmowali chrzest w Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Gdy będzie trzeba, pójdzie Jan do króla, napominać będzie i życiem to przypłaci. Ale najpierw zwraca się do ludzi, którzy doświadczani złem, sami chcą być inni. Różni ludziska do niego przychodzili, nawet rzymscy – czyli okupacyjni – żołnierze. Wyznawali przy tym swoje grzechy, a łączyło ich jedno pragnienie – pragnienie dobra. I to nie dopiero w niebie, lecz już teraz, tam gdzie byli, pośród świata. Wiemy, że któregoś dnia stanął wśród nich Jezus. Przyszedł nierozpoznany, a przecież to przyjście było tak ważne. Wmieszany w tłum ludzi grzesznych, ale pragnących przemiany, dał do zrozumienia, że pragnąc zyskania nieba i jego doskonałości, trzeba pragnąć zyskania dla Boga ziemi, na której żyjemy. Trzeba zatem zacząć od siebie.

Nie można dzisiaj pójść nad Jordan, gdzie chrzcił Jan. Z rzeki został niewielki strumień, a okolica jest zaminowana. Jakby Bóg chciał dać ludziom do zrozumienia, że Jordan jest wszędzie, a głos proroków, głos Kościoła dociera do wszystkich i każdy – gdziekolwiek by na świecie mieszkał – może i powinien przygotowywać drogę Bogu. Przygotowywać drogę dobra. Bóg nie zawłaszczy sobie tego wysiłku, nie ukryje zazdrośnie w niebie, lecz pomoże zyskać dla dobra świat, ziemię, ludzi.

O to samo na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa wołał prorok Izajasz: Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana! Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Oto wasz Bóg przychodzi z mocą. Oto Jego nagroda przed Nim idzie. Takie niech będą adwentowe dni – pełne wysiłku, by dobro mogło się umocnić w naszej codzienności. Byśmy nie tylko niebo chcieli zyskać dla siebie – ale ziemię dla Boga.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

2 niedziela adwentu 10.12.2017

01_Chyżne