Boże Narodzenie

Kiedy świat pogrążony był w ciszy, kiedy wszystko spało – ziemia, drzewa, ptaki, zwierzęta i ludzie – kiedy sen objął w swe ramiona umęczone ludzkie oczy – NARODZIŁ  SIĘ  BÓG – CZŁOWIEK. Przyszedł do nas Syn Boży – zwyczajnie jak dziecko. Aby Go przyjąć trzeba zamilknąć, wyciszyć się. Może, aby nam to powiedzieć, Bóg prowadzi nas dzisiaj poza ruchliwy Rynek krakowski; może dlatego nie rodzi się w przepełnionej gospodzie, gdzie wśród gwaru łatwo zatracić poczucie sensu. Bóg rodzi się na uboczu. Chrystus, jakby nieśmiało staje przed nami, czekając, abyśmy uczynili ku Niemu pierwszy krok.

Boże Narodzenie to dla nas ludzi wierzących nie tylko święto rodzinne, okazja do spotkań, poezja dobroci… Jest to wydarzenie, które wzywa nas do zajęcia określonej postawy wobec Tego, który przychodzi. Boże Narodzenie jest dla nas znakiem miłości Jezusa, który nas kocha i chce wejść w naszą codzienność. Pragnie dzielić nasz ludzki los, przejść naszą drogę. Nasze zmęczenie staje się Jego doświadczeniem. Nasze nadzieje Jego oczekiwaniem.

Niech przychodzący Pan znajdzie nas mocnych w wierze i gotowych na przyjęcie Go. Pozwólmy Mu nie tylko tej nocy ale zawsze rodzić się w nas. Ofiarujmy Mu samych siebie.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Boże Narodzenie – rok B 25.12. 2017

01_Chyżne