5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020

Od jutra wieczorna Msza św. w tygodniu będzie odprawiana o godz. 17.00. Przypominamy, że zgodnie z postanowieniem rządu we Mszy św. może uczestniczyć TYLKO 5 osób. Dlatego prosimy, aby uczestnictwo we Mszy św. ograniczyć tylko do osób, które zamówiły intencje. Liczymy na zrozumienie!

Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa  nie będzie spowiedzi św. w pierwszy piątek miesiąca, ani odwiedzin chorych w domach. Nie będzie także spowiedzi św. z racji świąt. Zachęcamy zatem do aktu żalu doskonałego i „komunii duchowej”. Zgodnie z nauką Kościoła „tam, gdzie pojedynczy wierni znaleźliby się w sytuacji niemożności otrzymania absolucji sakramentalnej, przypomina się, że istnieje akt żalu doskonałego wyrażony w relacji do Boga i zawierający szczere pragnienie pojednania z towarzyszącą mu obietnicą spowiedzi, gdy taka możliwość zaistnieje”. Co do „Komunii duchowej”  „Praktycznie okazją do przeżywania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy Internet. Można też łączyć się duchowo ze Mszą św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. W chwili rozdawania komunii św. w kościele. upokorzyć się przed Panem Jezusem, wyznać Mu miłość i przyjąć do duszy”.  Podsumowując: spowiedź św. zorganizujemy jak tylko będzie ku temu stosowna możliwość o czym poinformujemy wcześniej!

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu złożyli: rodzina Zbela i Filas, Elżbieta i Stanisław Sobczak, Anna i Albin Kulawiak, róża różańcowa Jana Noga. Bóg zapłać! Za ofiarodawców będzie odprawiona rezurekcja.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Emilia Pezdek za którą zamówiono 63 intencje Mszy św. Polećmy Jej duszę Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

W tych trudnych czasach epidemii niech Wami opiekuje się szczególnie św. Anna – nasza Patronka. Z serca wszystkim naszym parafianom i sympatykom błogosławimy.