4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020

W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także dzień świętości życia. W tym dniu będzie można włączyć się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Informacje i foldery znajdują się na stoliku w wejściu do kościoła.

W  kancelarii parafialnej są do nabycia baranki wielkanocne Caritas.

Ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu za którą dziękujemy  złożyła: Joanna Hładowczak z rodziną.

W związku z epidemią koronawirusa na zakończenie Mszy św. odmówimy  modlitwę z prośbą o jej powstrzymanie. ODWOŁUJMY w dalszym ciągu GORZKIE ŻALE oraz czwartkową DROGĘ  KRZYŻOWĄ z udziałem dzieci. W piątek nie będzie DROGI  KRZYŻOWEJ o godz. 19.00 dla młodzieży. W tym roku nie będzie także REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH.