Skarby Królestwa

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus porównuje Królestwo Boże do skarbu ukrytego w roli i do bardzo wartościowej perły. Każdy z nas został przez Boga obdarowany zbawieniem. Jest to najcenniejszy dar jaki człowiek może otrzymać. Pieniądze i drogie rzeczy będziemy kiedyś musieli zostawić, a skarbu wiary i zbawienia nikt nam nie zabierze – będziemy się cieszyć z oglądania Boga w niebie.

Człowiek, który znalazł skarb i zna jego wartość, cieszy się z tego, co znalazł. Jest podobny do osoby, która wygrała cenną nagrodę w konkursie lub jakąś dużą sumę pieniędzy w Toto – Lotku. Taka sama jest reakcja człowieka, który kupuje drogocenną perłę.

Dziś Chrystus chce nas nauczyć jak mamy zdobywać Królestwo Niebieskie. Bóg poprzez różnego rodzaju zdarzenia naszego życia czy spotkane osoby, objawia nam swoją wolę, swój zamiar wobec każdego z nas. Ojciec niebieski chce nam dać szczęście i dlatego dla każdego z nas wybiera taką, a nie inną drogę do nieba. Jeśli pełnimy Jego wolę, posługujemy się Jego mapą i kompasem, a nie swoim, to znajdziemy szczęście w niebie. Jeśli On jest na pierwszym miejscu w myśleniu, działaniu, jeśli On jest w moim życiu posadzony na tronie – na pierwszym miejscu, to wtedy Jego Królestwo jest we mnie i wszystko jest na swoim miejscu. Jednak, gdy Boga spychamy na bok w naszym życiu, gdy nie jest On na najważniejszym miejscu, gdy nie jest On na swoim, najważniejszym miejscu, to wtedy nic w naszym życiu nie jest na swoim miejscu.

Znając wartość ofiarowanego nam zbawienia, zawsze winniśmy tak żyć i postępować, by być gotowymi do oddania wszystkiego w zamian za ten skarb… Nie musimy się o nic obawiać, gdyż radość nasza będzie wielka i będziemy mogli się nią dzielić z innymi ludźmi. Tylko bowiem ten może zyskać skarb i drogocenną perłę, kto gotowy jest oddać w zamian wszystko to, co posiada.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

17 niedziela zwykła – rok A 30.07.2017

01_Chyżne