Przewodnik ku niebu

Jezusowa Ewangelia jest doskonałym przewodnikiem ku niebu. Pamiętasz Jego przypowieści? Opowiada o ziarnie, o pszenicy i chwastach, o dobrym gospodarzu i złym sąsiedzie, o sieci, o skarbie, o dwóch synach i o tylu innych, zwyczajnych przypadkach ludzkiego życia. I wciąż, jak refren, powtarza, że każda z tych spraw podobna jest do Królestwa Bożego. A to znaczy, że w tych zwykłych, codziennych okolicznościach dorastamy do spotkania z Bogiem w pełni dobra – czyli do nieba. I nie tylko każdy sam z osobna dojrzewa, ale budując, oczyszczając dobro w sobie i wokół siebie, przyczynia się do tego, by innym drogę do Boga, do nieba otwierać.

Dzisiejsze święto wniebowstąpienia Jezusa, jak zresztą cała Ewangelia naszego Mistrza, nie odrywa nas od ziemskiej rzeczywistości. Zresztą – popatrzmy na świętych, zwłaszcza na świętych naszych czasów. Wszyscy w życiu ziemskiej społeczności odgrywali znaczącą rolę. Angażowali się w liczne sprawy, tworzyli i rozwijali dzieła służące ludziom na różne sposoby – jedni pomagali najuboższym, inni organizowali ochronki, jeszcze inni jako profesorowie oddziaływali na szerokie rzesze młodzieży, inni wreszcie oddawali się pracy ewangelizacyjnej. Przez ziemię szli do nieba. Jak Jezus.  I jak On prowadzą tam innych.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.
Wniebowstąpienie Pańskie – rok A 24.05.2020

01_Chyżne