Zesłanie Ducha

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! – powtarzaliśmy błagalny refren. Ten sam refren wypowiedział na polskiej ziemi św. Jan Paweł w czasie pierwszej wizyty w ojczyźnie. Był rok 1979. Jak przejmująco zabrzmiały wtedy słowa „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” To było wołanie pełne nadziei. Nadziei, której wtedy nie pojmowaliśmy jeszcze. Przemoc, zakłamanie, narzucany narodowi ateizm, program rozpijania ludzi, kontrola obcego mocarstwa – wszystko kupowane szarą pewnością jutra, przydziałami na papier toaletowy i samochody – wydawały się nie do poruszenia. A jednak. A jednak cały ten system zła wkrótce się zawalił. Nie zdołaliśmy jeszcze uprzątnąć gruzów po nim. Zło nie tylko się broni, ale atakuje ze zdwojoną nieraz siłą. Mało tego – my sami pomagamy złu, podejmując błędne decyzje.

Dlatego potrzeba wielkiego i uczciwego rachunku sumienia – osobistego i społecznego, a nawet politycznego. Z nadzieją, że ogień Ducha Świętego wypali brud i zło, oczyści Ojczyznę, rozgrzeje serca ludzi dobrych i uczciwych. Pamiętaj: Jezus zwyciężył, dobro zwyciężyło. Nie bój się być dobrym, nie bój się być apostołem dobra.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm
Niedziela Zesłania Ducha św. – rok C 16.06.2019

01_Chyżne