Oczy w niebo

Dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie. Nasz wzrok kierujemy zatem ku niebu, i pytamy: czym jest niebo? Jest niepojętym, a przecie oczekiwanym odnalezieniem się w obecności Boga. Niebo to miejsce pełne dobra. A jednak pojęcie nieba jest niedostępne dla ludzkiej wyobraźni. Dlatego pozostaje wiara. Ale wierząc w niebo, wciąż wędrujemy przez ziemię. Aniołowie z Góry Wniebowstąpienia kierują swoje pytanie także do nas: Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Nie możemy zapominać, że drogę do nieba otworzył nam Jezus; drogę trudną, bo przez krzyż i zmartwychwstanie. Ale nie wolno nam stanąć z oczyma wpatrzonymi tylko i wyłącznie w niebo, a o ziemi zapomnieć. Z drugiej strony nie wolno nam oczu wbić w ziemię, a nieba nie widzieć. Jedna i druga postawa prowadzi do nikąd. Obie też postawy powodują, że zamiast iść przez ziemię, człowiek zaczyna po niej błądzić. I sam nie potrafi swojej drogi odnaleźć, i innych z właściwej drogi odciąga.

Niejeden chrześcijanin błądzi po drogach tej ziemi dlatego. Niejeden chrześcijanin nie potrafi we właściwy sposób spojrzeć na niebo. A przecież mamy przewodnika w tej drodze. Jest nim Jezus. Idźmy więc za Nim choć życie nas nie oszczędza. Bo On jest naszą nadzieją osiągnięcia nieba.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm
Wniebowstąpienie Pańskie – rok C 2.06.2019

01_Chyżne