Ważna zasada

W dzisiejszej ewangelii odnajdujemy  pewną ważną dla wszystkich wskazówkę. Otóż Jezus powiada, że na urządzane przez nas przyjęcia mamy zapraszać ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. Oczywiście, odczytujemy to o wiele szerzej jako wskazówkę, że dobroć wobec człowieka, że życzliwość wobec dotkniętych nieszczęściem, że miłosierdzie wobec pokrzywdzonych,  że staranie okazane chorym jest zasadą najważniejszą.

Ostatnio czytając jakąś książkę natrafiłem na taką myśl: „Każdy koło kogoś mieszka, ale nie każdy ma sąsiada”.  Smutne to doświadczenie. A właśnie tę sąsiedzką  przestrzeń można i trzeba wypełniać dobrem. Wśród nas też  nie brakuje ludzi, którzy w jakiś sposób są ubodzy, ułomni, chromi czy niewidomi. Którzy w jakiś sposób dotknięci są przez los, cierpią, jest im ciężko i niewesoło, są samotni i schorowani. Zamiast wybierać lepsze miejsce dla siebie na uczcie życia, poświęć im nieco uwagi, trochę czasu, może swoich sił. Wielcy święci od małych spraw zaczynali.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm
22 niedziela zwykła – rok C 1.08.2019

01_Chyżne