Przyjmujesz ten pokarm?

Tak ważne miejsce zajmuje w Eucharystii chleb. Mnożył go na pustyni Jezus i rozdawał głodnym tłumom kiedy chciał zapowiedzieć Eucharystię. Uczniowie idący do Emaus poznali Jezusa po łamaniu chleba. Cóż więc dziwnego, że Pan Jezus zostawił nam siebie właśnie pod postacią chleba?  „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.”

Nikt z nas nie jest specjalistą od rozumienia i przeżywania Eucharystii. Stajemy czasem bezradni przed tym najświętszym misterium. Lecz winniśmy tej tajemnicy szczególny szacunek. Dlatego warto dziś zapytać:  jaką rolę spełnia Eucharystia w moim życiu?   „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  Jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”                                                      

Wierzysz w to? Przyjmujesz dziś ten pokarm?

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

19 niedziela 8.08.2021

01_Chyżne