Naśladuj Maryję

Co trzeba zrobić, aby być człowiekiem szczęśliwym? Jaka jest recepta na szczęście?. Mieć dużo pieniędzy? Być zdrowym? Być popularnym? Spełniać swoje marzenia?

Czy naprawdę szczęście jest związane z posiadaniem pieniędzy, zdrowia lub realizacją własnych planów?

Nie będziesz szczęśliwy, jeśli na co dzień żyjesz własnym życiem, własnymi planami i nawet nie pytasz jaka jest wola Boża na twoje życie. Oczywiście chcąc doświadczać tego szczęścia bądź realistą. Przyjdą trudności i zmagania, tak jak w życiu Maryi. To normalne na drodze życia wolą Boga. Bądź jednak wierny do końca jak Maryja, a doświadczysz szczęścia które zaczyna się tu na ziemi i prowadzi do szczęścia w niebie.

Nie posiadanie czyni nas szczęśliwymi, ale pełnienie woli Boga. Naśladuj Maryję i każdego dnia szukaj tego, co pragnie Bóg, a będziesz szczęśliwy.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

Wniebowzięcie NMP rok B 15.08.2021

01_Chyżne