Hołd

Czy i dzisiaj ludzie XXI wieku  wybiegają naprzeciw Chrystusowi, by wyrazić Mu swoją wdzięczność i hołd?

Głównym źródłem  kryzysu jest uleganie mitowi o istnieniu łatwego szczęścia, a zatem szczęścia osiągniętego spontanicznie, „na luzie”, bez wysiłku, bez współpracy z Bogiem, bez zasad moralnych i obowiązków, bez miłości i prawdy, bez wierności i odpowiedzialności. Obietnica tego typu łatwego szczęścia jest oczywistą iluzją, fikcją, absurdalną utopią. Właśnie dlatego tego typu obietnica to najgroźniejsza pułapka, jaką człowiek może zastawić na samego siebie lub w jaką może być wciągnięty przez innych ludzi.

Nie składajmy hołdu przemijającym modom, które pozostawiają po sobie tragiczną pustkę duchową. Nie oddawajmy Bożej czci stworzeniom. Chrystusowi samemu oddajmy cześć.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

Niedziela Palmowa 28.03.2021 rok B

01_Chyżne