Ekonomia zbawienia

Jesteśmy świadkami wielkich zamieszek i niepokoju na świecie. Złość i nienawiść widać na każdym kroku. Ludzie dzielą się nie tylko pod względem politycznym ale również pod względem religijnym. Dochodzi do strasznych czynów ludobójstwa. Możemy powiedzieć, że zło króluje we współczesnym świecie. Nie możemy się na pewno dopatrzyć Królestwa Niebieskiego tutaj na ziemi. Nawet chrześcijanie dzielą się i walczą między sobą. Jak w tej bardzo trudnej sytuacji spojrzeć na dzisiejszą ewangelię i przypowieść Chrystusa o Królestwie Bożym ? Gdy spojrzymy na trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa, zobaczymy, że było bardzo podobnie. Niewielka jeszcze grupa chrześcijan była prześladowana. Niektórych skazywano na tortury i śmierć. Inni cicho siedzieli i bali się przyznać do swojej wiary. Niektórzy oczekiwali z utęsknieniem na koniec świata i Bożą sprawiedliwość. Podobnie jak w ewangelii dzisiejszej oczekiwali na szybkie rozliczenie i zapłatę dla prześladowców. W naszym polskim przysłowiu mówimy, że ” Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy”. Bóg ma czas na wszystko tylko my jesteśmy niecierpliwi. ” Pozwólmy obu rosnąć aż do żniwa… pszenicy i kąkolowi”. Bóg pozwala, aby dobro było wraz ze złem na tym świecie. Jest to jakaś wielka tajemnica zbawienia ludzkiego, że człowiek ma dobrem zwyciężać zło. Sam Chrystus Bóg – Człowiek musiał doznać cierpienia i haniebnej śmierci na krzyżu z powodu ludzkiej nienawiści i zła.

Życie chrześcijańskie nie jest łatwe, zwłaszcza w tych czasach, kiedy materializm życia wypaczył współczesnego człowieka. Dzisiejszy człowiek nie zauważa ducha. Widzi tylko to co jest wymierne, namacalne, przeliczalne. Boga nie można przeliczyć ani zbadać. ”Boga nikt nigdy nie oglądał, jedynie Syn Jego Jezus Chrystus.” Musimy sobie ciągle tę prawdę przypominać, aby nie popaść w tę pułapkę, w którą popadło wielu współczesnych ludzi.

Jako ludzie wierzący spójrzmy głębiej na Bożą ekonomię zbawienia i bądźmy świadectwem dla dzisiejszego świata, świadectwem Jego wielkiej miłości.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

25 Niedziela zwykła – A 24.09.2017

01_Chyżne