Miłosierdzie?

Co to jest Miłosierdzie?  Miłosierdzie to najpierw sztuka kochania, na wzór Boga, który Syna swojego dał na ukrzyżowanie za nasze nieprawości. Miłosierdzie to nieskończona gotowość i moc przebaczania, której żaden grzech nie przewyższa i nie ogranicza. Miłosierdzie, to droga, którą nam ukazał Jezus, gdy uczył nas w przypowieściach o synu marnotrawnym.

Miłosierdzie, to przypowieść o Dobrym Pasterzu, który zna swoje owce po imieniu, zna ciebie ze wszystkim, co masz i posiadasz, ze wszystkim, co ukryte jest w twoim wnętrzu.
Miłosierdzie, to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – gotowym pomagać, nie przechodzącym obojętnie wobec potrzebującego.
Miłosierdzie to także przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Zawarte jest tutaj to pełne rozpaczy wołanie bogacza, aby pouczyć jego braci jeszcze żyjących, przestrzec ich przed losem, który jego samego spotkał.
Miłosierdzie to także przepowiesz o nielitościwym słudze. Wykorzystywał nieuczciwie, niesprawiedliwie i dlatego to Pan kazał go wtrącić do wiezienia.

Jednak największym przejawem Bożego Miłosierdzia jest  to, co doświadczyliśmy w Wielki Piątek. Bóg bezinteresownie poświęcił swojego Syna. Pochylił się nad człowiekiem aż do śmierci krzyżowej i Odkupił go z tego wszystkiego, co niesie świat, odkupił go i wyzwolił z grzechu.

To tę radość odkryła jakże mocno św. Siostra Faustyna Kowalska. Święta na miarę naszych czasów. Święta, która jest nam dana, aby z nią wołać “Jezu ufam Tobie”. A środki, jakie nam podaje, na uratowanie świata poprzez praktykowanie Bożego Miłosierdzia to: obraz Jezusa Miłosiernego, Koronka do Bożego Miłosierdzia,  i celebracja święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

 Przychodzisz dzisiaj do świątyni, nie po to żebyś się przeraził złem świata. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby zwyciężyć, aby na nowo odkryć MOC w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Przychodzisz dzisiaj do świątyni, aby odważnie brać w rękę różaniec i wołać za cały świat “miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

2 niedziela wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia 23.04.2017

01_Chyżne