Mówić o Królestwie

Poszli uczniowie Jezusa w drogę. Drogi, ścieżki, miasteczka i wioski znali doskonale. Ale pierwszy raz szli tymi drogami nie załatwiając swoich spraw, ani nawet nie pielgrzymując do świątyni. Szli, aby mieszkańcom swojej ziemi mówić: Przybliżyło się do was Królestwo Boże! Królestwo Boże to przestrzeń dobra, prawdy, życia, sprawiedliwości. Nie jest to przestrzeń wyznaczona granicami państw, nie jest otoczona zasiekami i strzeżona patrolami ochrony. Jest to przestrzeń wypełniająca nasze umysły i sumienia. Przestrzeń którą poszerzamy w samych sobie i którą wypełniamy nasze środowiska – rodziny przede wszystkim.

Uczniowie Jezusa nie znali się na teologii. By budować Królestwo Boże nie teologia, nie katechizm są najważniejsze – choć są bardzo przydatne. Istotne, by samemu mieć w sercu, jako wartości najważniejsze dobro, prawdę, sprawiedliwość. Takich uczniów dobrał sobie Pan Jezus. Prostych, a dobrych i sprawiedliwych. Także odważnych – bo trzeba odwagi, by pójść do znajomych ludzi (do obcych jeszcze trudniej) i mówić im, że warto być dobrym i postępować sprawiedliwie. A gdy zapytają, dlaczego – z całą prostotą odpowiedzieć: Bo Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Poszli między ludzi i wrócili z radością. Tej radości nikt im odebrać nie mógł.

I tej radości świat wciąż nam, uczniom Jezusa zazdrości.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

14 niedziela zwykła – rok C 03.07.2016

01_Chyżne