Wakacje

Wakacje –  ważne jest, aby każdą pracę w imię Boże rozpoczynać i z Bogiem kończyć. Ale również nie jest rzeczą błahą czasu odpoczynku Bożej opiece powierzać. Kiedyś Jezus do utrudzonych pracą uczniów powiedział: „wypocznijcie nieco!” Słowa te, to jakby zaproszenie skierowane do nas wszystkich, pracujących zawodowo przez prawie rok.  Więc pora odetchnąć, pora wypocząć. Rozumiał dobrze Chrystus utrudzonego, zmęczonego człowieka, dlatego widział potrzebę także odpoczynku. o­n jest tym, w którym człowiek odnajduje pokrzepienie, odnowienie sił, umocnienie ducha.

Niech zatem rozpoczynający się  upragniony przez wielu czas wakacji posłuży nam jak najlepiej. Niech dobrze służą nam: woda, słońce, świeże powietrze, lasy, góry, wszystko, co jest dziełem Stwórcy. Ale nie zapomnijmy o Bogu, który czeka na was w każdym kościele. Pamiętajcie o niedzielnej Mszy św. Kościoły w wakacje będą czynne. Bądźmy dla siebie w tym czasie otwarci, życzliwi, radośni. Obyśmy wszyscy szczęśliwi i zdrowi mogli wrócić! Na rozpoczynający się kres wakacyjny wszystkim: Szczęść Boże!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

13 niedziela zwykła 26.06.2016

01_Chyżne