Miłość bliźniego

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam o wzajemnej miłości. Ten temat ciągle się przewija i w nauczaniu Jezusa i w całym przesłaniu chrześcijańskiej nauki.  Znamy wszyscy chociażby przepiękny hymn o miłości świętego Pawła z 1 Listu do Koryntian: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź dźwięcząca, albo cymbał brzmiący…”  Jezus przypomina nam, że to właśnie miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. Nic innego, ani nasze deklaracje, ani metryki, ani nawet nasze praktyki religijne. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
Czasami próbujemy się tłumaczyć i przed sobą samymi i przed Panem Bogiem, że człowiek nie może być za dobry w dzisiejszych czasach. Czy jednak rzeczywiście tak to jest? Czy są takie czasy i okoliczności, które nie pozwalają być dobrym, przyzwoitym człowiekiem? Ponoć Ghandi mawiał, że zostałby chrześcijaninem, gdyby w swoim życiu spotkał chociaż jednego człowieka żyjącego prawdziwie po chrześcijańsku. Coraz więcej między nami ludzi, dla których jesteśmy jedyną Ewangelią i jedyną Biblią, jaką w życiu spotkają.
Święty Jan Apostoł napisał: „Jeśliby ktoś mówił: <<Miłuję Boga>>, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.”
Oczywiście, mówiąc o miłości bliźniego nie mówimy o pięknych słowach, deklaracjach, czy szlachetnych uczuciach. Miłość bliźniego, to przede wszystkim pragnienie dobra dla drugiej osoby; to zwyczajna ludzka życzliwość, szczerość, szacunek, solidność czy uczciwość wobec drugiego człowieka.
Miłość bliźniego wyraża się także w tym, że będę starał się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki zawodowe, rodzinne, czy społeczne. Tak naprawdę to jest o wiele ważniejsze, niż najpiękniejsze nawet słowa czy deklaracje.
Czy staram się dorastać do takiej właśnie postawy?  Czy takiej postawy próbuję się uczyć?
Panie, naucz nas kochać wszystkich naszych bliźnich.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

5 Niedziela wielkanocna 24.04.2016

01_Chyżne