Pasterz

Na cmentarzu  Pretestata przy Via Appia w Rzymie, kryjącym grób męczenników, znajduje się w jego podziemnej części obraz przedstawiający Dobrego Pasterza. Wyciąga on prawą rękę, w której trzyma długi kij, za pomocą którego chce  bronić przestraszone owieczki. Z lewej strony zbliża się do nich dwoje zwierząt: osioł i świnia. Może jest to naiwny obraz, ale symbolizuje on dzieje Kościoła wszystkich wieków. Owczarni Pana zagrażają zawsze dwa rodzaje fałszywych proroków. Jedni – przedstawieni na tym obrazie za pomocą osła – usiłują za pomocą błędów zniszczyć depozyt wiary. Drudzy – których dobrze przedstawia świnia – próbują ośmieszyć dobre obyczaje i czystość życia chrześcijańskiego.

Przez XXI wieków – apostołowie, misjonarze, księża, ludzie świeccy, kontynuują pracę Dobrego Pasterza. Przez chrzest staliśmy się cząstką Chrystusowego Kościoła. Ale wielu naszych braci i sióstr, którzy żyją wśród nas, zachowują się jak najemnicy i nie zależy im na owcach.

Dziś Chrystus przestrzega nas także przed złymi i fałszywymi pasterzami, bo dziś nie brakuje fałszywych i złych pasterzy, którzy są złodziejami i rozbójnikami. To są ci, którzy mówią, że prawdziwe życie i szczęście można znaleźć poza owczarnią Chrystusa. To są ci, którzy zwodzą i mamią ludzi fałszywymi obietnicami. To są ci, o których mówi św. Paweł, że ich Bogiem jest brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To są ci, którzy w środkach masowego przekazu, w prasie, telewizji propagują fałszywy, materialistyczny ideał życia. To są ci, dla których nie ma żadnej świętości, którzy wszystko gotowi są poświęcić dla chwil przyjemności, dla życia w luksusie, którzy zatracili poczucie chrześcijańskiej wartości.

To ci, którzy zdradzają kapłaństwo przez afery finansowe, obyczajowe, seksualne…  Gdy piszę o tym, z bólem wracają słowa samego Jezusa z odczytanej dziś Ewangelii: Ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Oraz inne zdanie: Owce za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Są bowiem księża, którzy parafianom wciąż wydają się obcy.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Chrystusową owczarnię, jaką jest Kościół. Od nas samych zależy, czy w otaczającym nas świecie będziemy jak dobry Pasterz, czy raczej jak pożałowania godny najemnik.

Warto zatem  dziś zadać sobie pytania: kto jest moim  pasterzem? Czyjego głosu słucham? Za kim idę?  Jezu , Dobry Pasterzu –  prowadź  nas!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

4 niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza 17.04.2016

01_Chyżne