Po co komu kościół

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Warto  postawić sobie pytanie: do czego ludziom wierzącym potrzeb­ny jest kościół? Po pierwsze potrzebny jest do spotkania z Bogiem.  Jest to Dom zbudowany przez ludzi dla Niego. On w nim czeka na każdego z nas. Po wtóre kościół jest potrzebny do słuchania słowa Bożego. Ponieważ słowo Boże zawsze ma aktualne znaczenie, kto umie go słuchać, znajduje w nim odpowiedź na nurtujące go pytania. Po trzecie, kościół jest potrzebny do spożywania pokarmu dającego życie wieczne. Pokarm ten Bóg przez ręce kapłana podaje przy ołtarzu.  Dalej kościół jest także potrzebny do spotkania z braćmi, którzy wyznają tę samą wiarę i żyją według tej samej hierarchii wartości. Kościół jest potrzebny człowiekowi do poznania siebie w świetle prawdy. Dokonuje się to przede wszystkim w czasie modlitwy. Bóg kocha każdego człowieka takim, jakim on jest. To pozwala odpowiedzieć na miłość Boga aktem akceptacji siebie.

Obserwujemy, że coraz więcej ludzi rezygnuje z chodzenia do kościoła. W Polsce we Mszy Świętej niedzielnej systematycznie uczestniczy około 30% ochrzczonych. Pozostałe 70% kościoła nie potrzebuje. To znak wzywający do głębokiej refleksji nad naszym jutrem. Decyzje muszą być podjęte zdecydowanie.

Oby nasze drogi prowadzące do kościoła, nigdy nie zarosły nam  trawą!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

30 niedziela 25.10.2015

01_Chyżne