Słowo ŚWIĘTY nie należy do zbyt modnych

Dziś słowo ŚWIĘTY nie należy do zbyt modnych, choć może jeszcze za sprawą dzieci z Arki Noego nieco oswoiliśmy się z tym, że każdy – i gruby i chudy, i mały i duży – może być święty. Niemniej słowo to kojarzy się raczej z niedościgłymi przykładami świętych obdarzonych cudownościami, mocą uzdrawiania albo widzeniem Maryi czy nawet Jezusa. I nie oszukujmy się – widząc takie przykłady, czujemy w jakim kontraście do nich jest nasze życie. Ze świętości nie można jednak zrezygnować! Do świętości jest powołany każdy z nas – przyjąć chrzest, to zgodzić się na świętość, bo w tym wydarzeniu Bóg czyni nas uczestnikami swojej świętości. Ona jest nam dana, ale i zadana – tzn. musi być przez nas rozwinięta, zrealizowana, wypełniona. I to jest możliwe – nawet dziś, w naszych czasach i w naszych warunkach świętość jest możliwa. Świętość jest dla nas. Jest naszym zadaniem.

Być może zniechęca nas nasza słabość albo nasz grzech. Może czasem myślimy: „ja i święty? – to niemożliwe…”

Dzisiejsza uroczystość przekonuje nas, że święty nie musi być jakimś wybitnym cudotwórcą czy aniołem. Święci byli tak naprawdę zwykłymi ludźmi. Mieli nawet swoje słabości. Jak to się stało, że udało im się zostać świętymi?

Przede wszystkim pamiętać należy, że świętość nie może być powielaniem jakiejś metody, naśladowaniem określonych praktyk któregoś ze świętych. To mogłoby być dziś komiczne. Świętość nie jest jakimś utartym modelem, ale najkrócej można powiedzieć, że świętość jest przyjaźnią z Bogiem. Jezus dziś mówi w Ewangelii: – gdy jesteśmy pokorni, ubodzy duchem; gdy czasem z powodu cierpienia musimy zapłakać, gdy potrafimy znieść czasem niesprawiedliwość, gdy mamy miłosierdzie wobec naszych bliźnich, gdy dbamy o czystość serca, gdy wnosimy pokój w nasze otoczenie, a nie zamęt i kłótnie.

I my to wszystko wiemy, mamy ten cudowny dar, którym jest sumienie. Ono nas informuje, co jest dobre w danej chwili. I dzięki temu możemy i powinniśmy być świętymi.

Świat potrzebuje świętych. Zapragnijmy świętości. O to prośmy Świętych, których dziś czcimy, ale o to również starajmy się każdego dnia. Świętość nie spada z nieba – świętość się zdobywa.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Wszystkich świętych – 1 listopad 2015

01_Chyżne