Współcześni trędowaci

Współcześni trędowaci. Nie mają twarzy zniekształconych trądem, mają wszystkie palce. Ich nosy są na swoim miejscu. A jednak nie ma dla nich miejsca w społeczeństwie. Byli i są brudni, głodni, cuchnący, żebrzący na ulicy, żeby żyć. Żyją z resztek. Muszą  żyć poza społeczeństwem, które się ich boi. Bardziej niż niedostatek cierpią odrzucenie, brak perspektyw dla ich dzieci, brak nadziei na normalne godne zajęcie. Wszyscy się odwracają: rodzina, znajomi, przyjaciele. Cały świat zdaje się krzyczeć: nieczysty!!! Nie podchodź do nas, pozostań tam gdzie jesteś. Nie podchodź do nas!!!

Jeżeli w życiu współczesnych nam trędowatych pojawi się Chrystus, to zjawi się zapewne pod postacią współcześnie żyjącego człowieka. Człowieka, który nie będzie się bał wyciągnąć ręki niosącej nie tylko modlitwę za nieszczęśliwych  i głodnych, ale konkretną pomoc. Dobrze by było, aby człowiekiem tym był chrześcijanin, mówiący z dumą, że jest bratem Jezusa Chrystusa, dzieckiem bożym stworzonym na Jego obraz i podobieństwo.

Nie bójmy się zbliżyć do współczesnych nam trędowatych, nie bójmy się iść im z pomocą. Ratując człowieka, dajemy świadectwo prawdziwości naszego chrześcijaństwa.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

6 niedziela zwykła – rok B 14.02.2021

01_Chyżne