Nie igraj

Człowiek potrzebuje zasad, punktów orientacyjnych, praw.  Dziesięć przykazań było osią życia moralnego najpierw narodu żydowskiego, a później ludu chrześcijańskiego. Dekalog przekazany Mojżeszowi zawiera dziesięć słów Boga. Trzy pierwsze jasno określają naszą powinność wobec Boga. Tylko trzy spośród owych nakazów  regulują nasz stosunek do Boga. Wszystkie trzy są proste i zrozumiałe:
– uznawać Boga jedynego,
– okazywać mu pełen szacunek  przez oddawanie czci Jego imieniu
– poszanowanie Jego dni świętych.
Czy to takie trudne?
Pozostałych siedem słów wyjaśnia naszą powinność wobec bliźnich, do relacji międzyludzkich.
* Nie igraj z życiem! Nie jesteś jego panem.
* Nie igraj ze swoim majątkiem! To tylko dzierżawa.
* Nie igraj ze swoim dzieckiem! Ono nie jest lalką w twoim salonie.
* Nie igraj ze swoim ciałem! Ono ma wieczny cel.
* Nie igraj z małżeństwem! Małżeństwo to nie przyjemność, ale obowiązek”.
* Nie igraj z Bogiem! Jesteś złym graczem.
* Nie handluj z Bogiem! Jesteś złym kupcem.

Warto zrobić w Wielkim Poście porządek, żeby Wielkanoc była naprawdę dniem radości. Dekalog jest dla człowieka, a nie przeciwko niemu.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

3 niedziela wielkiego postu – rok B 7.03.2021

01_Chyżne