Miłosierdzie

W 2 niedzielę Wielkanocy Kościół obchodzi uroczystość Bożego Miłosierdzia. Z kultem tym związana jest postać św. siostry Faustyny Kowalskiej. Kim była św. siostra Faustyna? Prostą zakonnicą, nawet dar powołania rozwijał się w niej powoli i z trudnościami. Jej zasługą stało się ufne i pokorne przyjęcie daru wyjątkowej przyjaźni Jezusa. Tak zażyła przyjaźń z Nim łatwą nie jest. Kto decyduje się przyjąć tę przyjaźń  jest przecież świadom bliskości krzyża. Dlatego szukamy przyjaźni łatwiejszych i przyjaciół nie tak wymagających. Chrześcijanin nie powinien takiego błędu popełnić – wie przecież, że Jezus zwyciężył. I tu cisną się słowa  apostoła Jana: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela daru wiary. Zostałem i ja nią obdarowany. Ty też! Niejednakowa głębia wiary w każdym z nas. Ale jedno jest podobne: zostaliśmy obdarowani ponad miarę naszej małości i ciasnoty naszych serc i umysłów. Wciąż jest jeszcze czas na to, by się zdecydować i dar wiary przyjąć. A z nim całą resztę duchowego bogactwa, które Bóg dla każdego i każdej z nas przygotował.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

2 niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego 8.04.2018

01_Chyżne