Z kim jest Bóg?

Kiedy wczytamy się uważnie w dzisiejsze Słowo Boże to zauważymy, że przewija się podstawowa prawda o naszym życiu chrześcijańskim: „Bóg jest zawsze z tymi, którzy Go prawdziwie kochają i przestrzegają Jego przykazań”. „Kto służy Bogu z upodobaniem, zawsze będzie wysłuchany. Bóg zawsze jest najbliżej tych, którzy są biedni, pokrzywdzeni, samotni i cierpiący.  Spójrzmy na faryzeusza i celnika z dzisiejszej Ewangelii. Niekiedy i my mamy coś z ewangelicznego faryzeusza. Sami się oceniamy. Uważamy się za dobrych, prawdziwych, uczynnych, wzorowych ludzi. Pamiętamy przecież o modlitwie, o niedzielnej Mszy świętej, żyjemy w zgodzie z ludźmi. Pomagamy innym. Bóg jednak nie patrzy na nasze zewnętrzne postawy. On patrzy zawsze na serce człowieka. Być dobrym, uczynnym, to przede wszystkim mieć dobre, pełne miłości i pokory swoje serce. „Bóg zawsze pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje”. Popatrzymy  na ewangelicznego celnika. Swoją pracą, zachowaniem nie przynosił radości i szczęścia swoim bliskim. Ludzie go często nienawidzili, źle mu życzyli. On jednak był wobec siebie krytycznym. Potrafił w swoim życiu dostrzec zło, grzech, dostrzec krzywdy wyrządzone swoim bliźnim. Mało tego, potrafił jeszcze z wielką wiarą i miłością, przepraszać tych wszystkich, których skrzywdził. Prosi też o wybaczenie mu grzechów przez swojego Stwórcę. Bóg pochwalił jego postawę. „ten odszedł do  domu usprawiedliwiony nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Spójrzmy na siebie. Zawsze mam zaczynać od siebie. Najpierw krytykuję samego siebie, później ewentualnie innych. Niedziela misyjna. Rok Miłosierdzia. 1050 rocznica Chrztu Polski. Czy potrafię dziękować Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które dzięki Nim są moim udziałem? Czy jestem szczęśliwy – będąc chrześcijaninem? Czy potrafię pomóc materialnie potrzebującym? Czy modlę się za Misje święte? Uwierz, że wielu na świecie jest biedniejszych od ciebie. Często umierają z głodu. Chrześcijaństwo – to religia w której zawsze powinniśmy cieszyć się z tymi, którzy się cieszą i smucić z tymi, którzy się smucą! Czy moje chrześcijańskie serce wypełnia miłość i solidarność?

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

30 niedziela zwykła rok C 23.10.2016

01_Chyżne