Żyć w ciele

Dlaczego  apostoł ostrzega, że jeśli będziemy żyli według ciała, czeka nas śmierć? Sięgam do słów pierwszej encykliki papieża Jana Pawła II i czytam: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca… musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”. Innymi słowy: bliżej Chrystusa, to bliżej siebie… Przecież o tym mówi Jezus dziś w Ewangelii: Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Zatem poznając Jezusa, zgłębiając jego Ewangelię przybliżamy się do zrozumienia siebie, wszystkich napięć, sprzeczności – najczęściej pozornych sprzeczności, które w nas drzemią i które niepokoją.

Uczmy się od Jezusa żyć w ciele, ale nie według ciała i znajdować ukojenie dla naszych dusz rodzące się z przekonania, że Ten, co wskrzesił Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego Ducha.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

14 NIEDZIELA  ZWYKŁA – rok A   5.07.2020

01_Chyżne