Źródło

Chrystus Samarytance i każdemu z nas wskazuje samego siebie, jako  Źródło wody żywej, tryskające ku życiu wiecznemu. Dar wody niezwykłej jest w zasięgu ludzkich rąk. Boska woda – to przecież łaska – dar nadprzyrodzony.
Pragnienia ludzkie są przedziwne. Inne w sercu dziecka, w sercu dorastającej młodzieży, dorabiających się chleba rodziców, czy spracowanego starczego człowieka. Ale ta woda żywa jednako jest potrzebna dla każdego i o każdej porze ziemskiego pielgrzymowania. Kto będzie pil tę wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu !

Niemieckie przysłowie mówi: „woda może istnieć bez ryby, ale ryba bez wody nie pożyje”. Prawdziwy smak wody często rozpoznaje się na pustyni. Niech więc nie brakuje nam odwagi by podejść do studni wody Żywej – uklęknąć, złożyć ręce i czerpać w obfitości.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.
3 Niedziela Wielkiego Postu – rok A 15.03.2020\

01_Chyżne