Wypędzanie prawdy

Mieszkańcy Nazaretu, o których mówi dzisiejsza Ewangelia nie chcieli słuchać prawdy. Wypędzili prawdę. Prawda odeszła. Wraz z prawdą odeszła miłość. Dwa lata później Jezusa ukrzyżowano.

Minęło dwa tysiące lat. Co za naszych dni dzieje się w Nazarecie? Co dzieje się w Jerozolimie i całej Ziemi Świętej? Nieustająca wojna, ciągła nienawiść. Ziemia przestała być święta. Kolejne pokolenia dzieci wyrastają tam w zgiełku ulicznych walk, wśród zamachów, krwi, ognia i nienawiści. Nie o tamtych ludziach nam mówić i myśleć. Ich los jest ostrzeżeniem dla nas. Boję się, że i my z Polski wypędzamy prawdę. I że z prawdą odejdzie, a może i już odeszła od nas miłość. Bo kłamstwa coraz więcej i to kłamstwo nami rządzi. Póki nie zaprosimy prawdy, miłość do nas nie wróci.

Dlatego nie wypędzajmy prawdy! Ani z życia naszych rodzin, ani z politycznego życia całego narodu.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

4 niedziela zwykła – rok C 3.02.2019

01_Chyżne