Chrzest

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (młodzież: świadectwo z religii
i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament umocnienia Duchem Świętym i Jego siedmiorakimi darami, aby człowiek potrafił wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. W okresie dorastania młody chrześcijanin przyjmuje sakrament bierzmowania, aby wzmocnić swe duchowe siły.

W naszej parafii nie będzie przygotowania do bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018, gdyż najbliższy termin bierzmowania jest przewidziany na rok 2019.

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta w której podczas Mszy św.  dzieci z klasy III  po raz pierwszy przyjmują Eucharystię  czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią Chleba – odbędzie się w naszej parafii  27 maja 2018 o godz. 10.30.

Rocznica Pierwszej Komunii św. 3 czerwiec 2018 o godz. 10.30

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu oraz odbyciu nauk przedmałżeńskich
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C. – (3 egz.)
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk. 5,14-15).

Z tą posługą księża idą o każdej porze.
Przy zgłoszeniu należy określić stan chorego – czy może przyjąć Komunię Świętą?
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Dodatkowo w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych w domach od godz. 10.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, by ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.