Działalność Zespołu – jako Zespół młodzieżowo – dziecięcy istnieje już blisko 10 lat choć powstał już 40 lat wcześniej skupiając głównie dorosłych z całej Orawy.

Wykonuje utwory Jana Czerwienia pisarza z Chyżnego. Zespół bierze czynnie udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Orawskie Centrum Kultury w  Jabłonce. Zespół działa także przy parafii św. Anny w Chyżnem biorąc udział w różnych uroczystościach religijnych. Obecnie kierownikiem Zespołu jest Mariusz Stefko a Zespół liczy około 27 osób.