Poczucie rzeczywistości

Nie jest nam łatwo. Dlatego niektórzy chętnie tracą poczucie rzeczywistości – na różne zresztą sposoby. Od tych prymitywnych, polegających na sięgnięciu po butelkę wódki czy działkę narkotyku, po wysublimowane sposoby ucieczki od problemów świata i otoczenia. Jedni uciekają w artystyczne wizje, inni szukają mistycznych przeżyć. Najstraszniejszą drogą ucieczki od życia i jego ograniczeń jest przerwanie jego biegu. Czy chrześcijanin, choć sam tym ograniczeniom podlega, ma szczególne spojrzenie na życie? Otóż tak. Odpowiedzią jest Jezus – śmierć i zmartwychwstanie wyznaczają kierunek naszego myślenia o życiu. Zresztą – jest to niejako dalszy ciąg, dokładniej mówiąc, jest to doprowadzenie do pełni tej wiary. Jakie są jej główne idee?

Po pierwsze – wierzymy, że życie jest jedno.
Po drugie – życie od momentu poczęcia podlega ciągłemu rozwojowi.
Po trzecie –  życie ma wartość nieskończoną.
Zatem: ciesz się życiem doczesnym, dbaj o nie. Ale nie zapomnij o wiecznym.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm
32 niedziela zwykła – rok C 10.11.2019

01_Chyżne