Owoce godne nawrócenia

W Wielkim Poście szczególnie brzmi wezwanie Jana Chrzciciela: „Wydajcie więc owoce godne nawrócenia.”  Wszystko to prowadzi do tego, byśmy spojrzeli na swoje życie. Na owoce, które przynosimy, na ten „ślad”, który po sobie zostawiamy. Co dajemy światu? Co dajemy swojej rodzinie, bliskim, społeczności, w której żyjemy???

Są tacy, za którymi ciągnie się tylko czyjś płacz, cierpienie, rozczarowanie, niespełnione nadzieje, rozpacz. To też owoce, ale zatrute, o innych owocach pisze Biblia. Daj ludziom siebie, swoją uczciwą pracę, oparcie, odpowiedzialność, życzliwość i uśmiech. To jest owoc. Daj Bogu swoje zaangażowanie w budowanie Królestwa Bożego, w dzieło misji, ewangelizacji. To jest owoc. Daj społeczeństwu swoją mądrość, troskę o innych, budowanie sprawiedliwych…

Wielki Post nam wiele rzeczy ułatwia. Są gorzkie żale, jest droga krzyżowa, są rekolekcje. To pomaga. Daj się okopać, daj się obłożyć nawozem.  Daj owoc!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

3 niedziela wielkiego postu – rok C 24.03.2019

01_Chyżne