Owieczki trzeba kochać

Ja jestem Dobrym Pasterzem – powtarzam słowa Jezusa. Nie każdy, kto opanował pasterskie rzemiosło, jest dobrym pasterzem. „Owieczki trzeba kochać” – tłumaczył mi kiedyś baca. On tego nie wziął z ewangelii, lecz z życia. Kościół powinien to też z życia brać, ale i z Ewangelii. Potrzebujemy w naszej widzialnej społeczności Kościoła współpracowników Pasterza dobrego – Jezusa. Nie najemników. Właśnie tego słowa pachnącego komercją czyli działalności nastawionej jedynie na osiągnięcie zysku użył Jezus. Bez komercji świata urządzić się nie da. Jednak w niektórych obszarach niweczy ona wszystko. Ale skąd w dzisiejszym świecie wziąć duszpasterzy strzegących wartości i nie ulegających dyktaturze zysku? Czy Ty, Panie Jezu, wiesz, w jak zwariowanym czasie przyszło nam żyć? I Twojemu Kościołowi Ewangelię głosić?

Dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus mówi o sobie Ja jestem Dobrym Pasterzem jest nie tylko aluzją do problemu powołań duszpasterskich, ale otwiera perspektywę myślenia o życiu społecznym jako ofiarnej służbie. Dlatego przebudowa społecznej mentalności jest ważnym zadaniem chrześcijan.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 25.04.2021

01_Chyżne