OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 24.07.2022 r.

Dziś po każdej Mszy św. w związku ze zbliżającym się wspomnieniem św. Krzysztofa poświęcenie pojazdów. Przy okazji poświęcenia będą zbierane ofiary na pomoc misjonarzom. Akcja świętego Krzysztofa polega na przekazaniu misjonarzom jednego grosza za każdy bezpiecznie przejechany kilometr na zakup środków transportu. Poprzez tę akcję bądźmy wdzięczni Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry i pomóżmy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.

Jutro w związku ze zbliżającym się dorocznym odpustem ku czci świętej Anny odbędzie się sprzątanie kościoła od godz. 8.30. Tym razem zapraszamy rodziny od numerów: 181 A (Tisonczyk Małgorzata) – 206 (Paściak Monika). Liczymy także dodatkowo na obecność dzieci i młodzieży, którą zapraszamy. Ofiary na organizację odpustu i na kwiaty można składać do ustawionych puszek, za które z serca mówimy: Bóg zapłać!

Próba scholki we wtorek o godz. 15.00

W środę w naszej wspólnocie parafialnej przeżywać będziemy doroczny odpust ku czci naszej Patronki świętej Anny. Spowiedź odpustowa dzisiaj i jutro pół godziny przed każdą Mszą świętą i wyjątkowo także w czasie Mszy świętej. We wtorek, czyli w dzień odpustu Msza święta o godz. 8.00. Suma odpustowa o godz. 11.00 którą odprawi i wygłosi okolicznościowe kazanie O. dr Wiesław Strzelecki O.Carm. – najwyższy przełożony naszej Polskiej Prowincji Karmelitów. Zapraszamy asystę procesyjną, strażaków, dzieci do sypania kwiatów, ministrantów, scholke oraz wszystkich naszych parafian i sympatyków. W dniu odpustu, ze względu na pracujących, Msza święta po południu o godz. 18.00.

Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o kradzieży z naszego cmentarza tabliczek z krzyżów nagrobnych. Jest to świętokradztwo i naruszanie spoczynku zmarłych. Prosimy wszystkich parafian, aby zwracali uwagę na niepokojące zachowania na cmentarzu, aby do takich sytuacji, które sprawiają ból rodzinom zmarłych nie dochodziło.

W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Eugeniusz Pardel, którego pogrzeb odbędzie we wtorek o godz. 12.00. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek…