Kubek wody

Jezus mówi: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, nie utraci swojej nagrody. Ważna to wskazówka. „Kubek zimnej wody” – coś bardzo podstawowego, a zarazem dostępnego. I nie kosztuje wiele – ani pieniędzy, ani wysiłku. To znaczy, że w oczach Boga wystarczy nawet mały czyn, ale spełniony z wewnętrznej potrzeby i z przekonania, że tego właśnie Bóg oczekuje. Takie małe czyny, takie kolejne kubki zimnej wody układają się w życiu człowieka w kształt wielkiej i szerokiej drogi, która prowadzi go do ludzi i jednocześnie do Boga. Są przygotowaniem do czynów i spraw wielkich, których Bóg kiedyś zażąda.

O ileż świat byłby lepszy, gdyby wszyscy chrześcijanie tę naukę Ewangelii chcieli w życiu zastosować. Zatem – zaczynamy od kubka zimnej wody.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

13 niedziela zwykła – rok A  28.07.2020

01_Chyżne