zdjecie0478

Orawska miejscowość Chyżne znanew całej Polsce z punktu granicznego, jest także od wielu lat ośrodkiem, w którym wszechstronną działalność duszpasterską prowadzą OO. Karmelici.

Pierwsza wzmianka o Chyżnem pochodzi z 1614 r.Dokument z 5 stycznia 1619 r. jest jakby aktem osadniczym, gdyż Elżbieta i EmerykThurzo udzielają ulg sołtysowi i czterem osadnikom tymi słowy: „Tobie pak Janowi Urbanczowi szoltysowia twogimpotomkom wszeczkym nadawane cele to rychtarstwi na kterem sedisz (…) „- do tego przynależał jeszcze – „…mlyn muczny (…) od kterecho nam budesz platiti każdecho roku po pultretim zlatom”. Ziemia ta przez wieki pozostawała pod wpływem kultury węgierskiej, słowackiej i polskiej. Po I wojnie światowejo wyborzepolskości zadecydowała postawaks. FerdynandaMachaya i historyka Władysława Semkowicza.

Historia kościelna Chyżnego zaczyna sie w źródłach w 1706 r., gdy z Krakowa wysłano dwóch ojców Jezuitów z domuśw. Szczepana na Orawę, aby tam apostołowali przez 14 tygodni. Jednym z tych „misjonarzy” był ks. Kazimierz Gałęzki, drugi nieznany z nazwiska.