Dzień dni

Jezus wysłał swoich Apostołów, aby nauczali, a dzisiaj, gdy powrócili, aby pochwalić się swoimi dokonaniami, wysyła ich na odpoczynek. Wypoczynek nie jest luksusem dla bogatych, ale konieczną potrzebą każdego człowieka. Praca i troski codzienności czasami muszą ustąpić odpoczynkowi. No, bo człowiek to nie maszyna. A i maszyna od czasu do czasu przechodzi konserwację. Wypoczynek to nie wynalazek socjalizmu albo kapitalizmu. To wynalazek Pana Boga. On dał Izraelitom 7 dzień tygodnia (szabat, sobotę). Szabat był dniem świętym: czas na modlitwę i odpoczynek. Ostatni dzień stworzenia, kiedy biblijnie Bóg „odpoczął”.   Dzień święty dla chrześcijanina to już nie szabat, ale pierwszy dzień tygodnia: dzień zmartwychwstania Chrystusa.

Niedziela, według Listu św. Jana Pawła II o świętowaniu Dnia Pańskiego „Dies Domini”, jest to:
Dzień Pana – dzieło stworzenia,
Dzień Chrystusa – dzieło odkupienia,
Dzień Kościoła – zgromadzenie eucharystyczne,
Dzień człowieka – radość, odpoczynek, solidarność,
Dzień dni – zapowiedź wieczności.

Współczuję tym, którzy inaczej przeżywają niedzielę, bo nie odnajdą się w niebie. Chrystus nie chce, abyśmy zabijali się pracą. Przesadna praca, tak jak lenistwo, to też grzech.    A pracoholizm  jest chorobą.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

16 Niedziela zwykłą rok B 18.07.2021

01_Chyżne