Duch

Wieczernik to miejsce w którym Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii ale też miejsce narodzenia się Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy. W dniu kiedy Kościół uroczyście świętuje zesłanie obiecanego Pocieszyciela – Ducha Mocy i Prawdy – trzeba nam na nowo wejść w swoje serce i wniknąć w głąb Chrystusowego przesłania. A ponieważ coraz bardziej zbaczamy z drogi prawdy, a naszym braciom i siostrom często zarosła droga do kościoła to trzeba wejść do wspomnianego Wieczernika by w końcu porzucić slogan o braku czasu dla Boga, ludzi i siebie; zatopić się w modlitwie, umocnić i wyjść do ludzi.

Popatrzmy na siebie i na swoich bliskich. Czy już gaśnie Boży ogień w nas? Czy zapomnieliśmy – kim jesteśmy… rycerzami Chrystusa czy zdrajcami? A dzień naszego bierzmowania? Jesteśmy jakby sparaliżowani XXI wiekiem, bezradni… Nie bójmy się wierzyć, nie bójmy się mówić o Bogu. Wierzmy, że przy pomocy Ducha Świętego będziemy mocni.

W dniu zesłania Ducha Świętego wołajmy za św. Janem Pawłem II: „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – Tej ziemi! Weźmijcie Ducha Świętego… nie lękajcie się!”.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

Niedziela Zesłanie Ducha św. rok B 23.05.2021

01_Chyżne