Dary

Dary jakie mędrcy złożyli Jezusowi, złoto, kadzidło i mirra mają znaczenie symboliczne. Złoto symbolizuje nasze odniesienie do rzeczy materialnych. One same w sobie są dobre, ale winniśmy mieć do nich odpowiedni dystans. Nie mogą zajmować naszego serca. Ofiarowanie złota Jezusowi to ofiarowanie tych rzeczy Jemu.

Kadzidło jest symbolem ludzkiej mowy, nie na darmo mówi się, że ktoś komuś kadzi, czyli prawi komplementy. Mowa to swoista, gdyż są to słowa skierowane do Boga, prośba by nasze życie było szlachetne i miłą wonnością dla Pana Jezusa. Aby nasze słowa i czyny były nasycone ową wonią Chrystusową rozsiewającą zrozumienie i przyjaźń. Byśmy potrafili towarzyszyć innym ludziom aby nikt nie poczuł się osamotniony. Musi się to opierać na cnotach takich jak: sprawiedliwość, prawość, wierność, wyrozumiałość, hojność i radość.

Mirra jest symbolem ofiary Jezusa, można ją także zinterpretować jako symbol ofiarności człowieka. Egoizm jest naturalną skłonnością każdego, ofiarować Jezusowi mirrę to wyrzec się swojego egoizmu, przykładowo dać komuś coś co jest moje i co mi się należy.

Magowie ze wschodu   uczą nas, że badając lub podziwiając świat można odkryć Boga. Gdy człowiek odkryje prawdę o Jego istnieniu winien podjąć wysiłek, aby się z Nim spotkać w duchu pokory. Konsekwencją odkrycia prawdy o Bogu są dary, polegające na odpowiednim przeżywaniu naszego życia.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Objawienie Pańskie – Trzech Króli 6.01.2019

01_Chyżne