Chrzest nawrócenia

Dzisiejsza Ewangelista opowiada, że wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Przychodzili do niego liczni ludzie i przyjmowali chrzest w Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.

Nie można dzisiaj pójść nad Jordan, gdzie chrzcił Jan. Z rzeki został niewielki strumień, a okolica jest zaminowana. Jakby Bóg chciał dać ludziom do zrozumienia, że Jordan jest wszędzie, a głos proroków, głos Kościoła dociera do wszystkich i każdy – gdziekolwiek by na świecie mieszkał – może i powinien przygotowywać drogę Bogu. Przygotowywać drogę dobra. Bóg nie zawłaszczy sobie tego wysiłku, nie ukryje zazdrośnie w niebie, lecz pomoże zyskać dla dobra świat, ziemię, ludzi.

O to samo na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa wołał prorok Izajasz: Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana! Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Oto wasz Bóg przychodzi z mocą. Oto Jego nagroda przed Nim idzie. Takie niech będą adwentowe dni – pełne wysiłku, by dobro mogło się umocnić w naszej codzienności. Byśmy nie tylko niebo chcieli zyskać dla siebie – ale ziemię dla Boga.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.

2 niedziela adwentu – rok B 6.12.2020

01_Chyżne