Alleluja!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dziś wychodzi z grobu. Kruszy mury niewiary, niepewności i przynosi pewność życia. Nie muszę się martwić, co czeka mnie po śmierci – dziś wszystko staje się jasne, pełne światła płynącego z pustego grobu. Tylko dlaczego we mnie dzisiaj tak mało radości? Tylko dlaczego rozmyślam nad swoim grzechem i zdradą Bożej Miłości? Tylko dlaczego nie umiem przyjąć prawdy, że Ty zmartwychwstałeś również w tym, co we mnie słabe? Dlatego pragnę patrzeć na Boży pusty grób oczami wiary ucznia, który ujrzał i uwierzył.

Jezu Ty naprawdę zmartwychwstałeś. I muszę zobaczyć w grobie leżące płótna i chustę. Muszę ujrzeć i uwierzyć. Rozradować się tą nowiną, bo jeżeli Ty zmartwychwstałeś, to i ja zmartwychwstanę.

Alleluja! Mój Pan żyje! I ja pragnę żyć tylko w Nim i dla Niego.

Wasz proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O. Carm.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – rok A 12.04.2020

01_Chyżne