3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 odbiór strojów komunijnych na Posiadówce.

Taca na inwestycje, która zasila konto bieżących wydatków budowy kaplicy pogrzebowej  wyniosła 3.900 zł oraz 16 euro. Bóg zapłać!

Dziękujemy Panu Janowi Łyś – właścicielowi Chyż –Bet-u za przysłanie pracowników i wyremontowanie schodów do kościoła oraz naprawy kostki wejściowej na plac kościelny.

Za + Józefa Kadłubiak, którego pogrzeb odbył się we wtorek zamówiono 134 intencje Mszy św.

W przyszłą niedzielę w Krakowie rozpocznie się Kapituła Prowincjalna. Polecamy Waszej pamięci modlitewnej ojców i braci obradujących nad przyszłością naszej polskiej prowincji Karmelitów. Jednocześnie informujemy, że prowincjałem został wybrany dotychczasowy prowincjał O. Bogdan Meger.