3 NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2020

W trzecim tygodniu Adwentu – przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie  rodzin.    RORATY  o godz. 7.00.

Ze względu na panującą pandemię nie jest możliwa spowiedź w jednym dniu. Szukając rozwiązania, aby umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty i zachować przepisy bezpieczeństwa, w tym roku spowiedź będzie wg numerów domów. I tak: w sobotę 19 grudzień od numeru 2A do 72, w niedzielę 20 grudzień w godzinach 15.45 – 17.00  Zawodzie, Bugaj oraz Ci, którzy pracują za granicą. W poniedziałek 21 grudzień numery 73 do 129, wtorek 22 grudzień numery 134 do 206, w środę 23 grudnia numery 207 do 259. Spowiedź w te dni od godz. 17.00 do 18.00.  W wigilię spowiedź od 8.00 – 10.00 dla tych, którzy nie skorzystali wcześniej z sakramentu pokuty. Jednocześnie informujemy, że codziennie przed Mszą św. jest możliwość skorzystania ze spowiedzi św.   W CZASIE SPOWIEDZI  ŚW. PROSIMY  O ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI  I  ZASŁANIANIE UST  I NOSA.

W kancelarii parafialnej są do nabycia opłatki,  świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.  Przyjmujemy  na roczne wypominki.

Taca na inwestycje wyniosła: 2.850 zł.  Dziękujemy także tym rodzinom, które złożyły ofiary na ogrzewanie kościoła. Jest to  kwota: 19.650 zł.

Sprzątanie kościoła jest przewidziane w poniedziałek 21 grudnia od godziny 8.30. Prosimy rodziny od numeru 181a (Tisończyk Małgorzata) do numeru  206 (Paściak Monika).

We wtorek 22 grudnia planujemy odwiedzić chorych w domach, aby i im umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty przed świętami. Jednak ze względu na panującą pandemię prosimy, aby tych chorych pragnących wizyty kapłana zgłosić w kancelarii.

Dziękujemy za przywiezienie choinek rodzinie Eugeniusza Kulka.

Wszystkim parafianom, gościom oraz sympatykom życzymy błogosławionego tygodnia i wytrwania w adwentowych postanowieniach.

Pełni radości ze spotkania z Panem głośmy wszystkim, że On pocieszy każdego, kto do Niego przyjdzie. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.