Wybiec naprzeciw

Czy i dzisiaj ludzie XXI wieku  wybiegają naprzeciw Chrystusowi, by wyrazić Mu swoją wdzięczność i hołd?

W czasach, w których – przynajmniej formalnie – doczekaliśmy się demokracji, tolerancji i respektowania praw człowieka, zamiast wdzięczności wobec Chrystusa obserwujemy kryzys  na niespotykaną dotąd skalę. Jeszcze nigdy w historii Polski nie było tylu, co obecnie ludzi nie tylko młodych, którzy popadają w uzależnienia, choroby psychiczne, stany samobójcze, przemoc, przestępczość, a także w najbardziej dramatyczną chorobę, jaka może dotknąć człowieka, czyli w obojętność na własny los.

Głównym źródłem tego kryzysu jest uleganie mitowi o istnieniu łatwego szczęścia, a zatem szczęścia osiągniętego spontanicznie, „na luzie”, bez wysiłku, bez współpracy z Bogiem, bez zasad moralnych i obowiązków, bez miłości i prawdy, bez wierności i odpowiedzialności. Obietnica tego typu łatwego szczęścia jest oczywistą iluzją, fikcją, absurdalną utopią. Właśnie dlatego tego typu obietnica to najgroźniejsza pułapka, jaką człowiek może zastawić na samego siebie lub w jaką może być wciągnięty przez innych ludzi.

Nie składajmy hołdu przemijającym modom, które pozostawiają po sobie tragiczną pustkę duchową. Nie oddawajmy Bożej czci stworzeniom. Chrystusowi samemu oddajmy cześć.

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Niedziela Palmowa  25.03.2018  rok B

01_Chyżne