Dzień dziękczynienia

Uroczystość poświęcenia świątyni to dzień naszego dziękczynienia za to, że mamy kościół. Niewierzącym świątynie nie są potrzebne. Jeśli to od nich zależy, niszczą je lub przeznaczają na inne cele: na sale koncertowe, muzea lub na magazyny. Niewierzący nie dostrzegają sensu świątyni i troski o nią.

Przypomnijmy do czego ludziom wierzącym potrzeb­na jest świątynia.

Potrzebna jest do spotkania z Bogiem.

W katolickiej świątyni jest tabernakulum, miejsce szczególnej obecności Chrystusa, miejsce święte. Zatem, kto chce się spotkać z Bogiem, kieruje swe kroki do świątyni.

Kościół jest potrzebny do słuchania słowa Bożego.

Kościół jest potrzebny do spożywania pokarmu dającego życie wieczne. Pokarm ten Bóg przez ręce kapłana podaje przy ołtarzu. Komu zależy na tym pokarmie, ten spieszy do kościoła.

Kościół jest także potrzebny do spotkania z braćmi, którzy wyznają tę samą wiarę i żyją według tej samej hierarchii wartości.

Kościół jest potrzebny człowiekowi do poznania siebie w świetle prawdy. Dokonuje się to przede wszystkim w czasie modlitwy.

Obserwujemy, że coraz więcej ludzi rezygnuje z chodzenia do kościoła. W Polsce we Mszy Świętej niedzielnej systematycznie uczestniczy około 30% ochrzczonych. Pozostałe 70% kościoła nie potrzebuje. To znak wzywający do głębokiej refleksji nad naszym jutrem. Decyzje muszą być podjęte zdecydowanie.

Dziękujemy za naszą świątynię i za każdą, jaka wznosi się na polskiej ziemi. Oby drogi do nich nigdy nie zarosły trawą!

Wasz Proboszcz O. Andrzej Mikołajczyk O.Carm

Niedziela poświęcenia kościoła 29.10.2017

01_Chyżne